Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti

SÍTODÍLNA s.r.o.

Sídlo: Pernerova 502/50, Praha 8 – Karlín
IČ: 04804538
Číslo účtu: 2700944407/2010 – Fio banka a.s.

Kontaktní adresa : Na Vrcholu 25, Praha 3 – Žižkov, 130 04

Společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze oddíl C. Vložka číslo 253897

Společnost nabízí zakázkový potisk textilu sítotiskem, a to zejména triček originálního střihu vyrobených z látky moravské pletárny, ale také reklamního textilu, plátěných tašek, plakátů či pozvánek. Dále nabízíme tvorbu grafiky pro umožnění vzniku originálních návrhů potisků. Jsme schopni zpracovávat zakázky menšího i velkého objemu a rádi spolupracujeme s malými módními značkami, kapelami, kluby, hudebními festivaly, ale vítáme i zakázky na potisky k příležitostem rodinných oslav, výročí a jiných radostných událostí. Zaručen je individuální přístup ke každému zákazníkovi a důsledné projednání jeho poptávky.


Objednávky

Objednávku zboží – triček, mikin a dalšího zakázkového textilu a služeb – sítotiskových potisků a jejich návrhů je možné uskutečnit telefonicky, emailem či přes facebook messenger.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky spolu s kalkulací obdrží zákazník na email.

ÚČINNOST SMLOUVY/DOBA PLNĚNÍ/POVINNOST KUPUJÍCÍHO

Doba, v níž má prodávající plnit, počíná běžet ode dne účinnosti smlouvy, která je podmíněná splněním povinnosti kupujícího zaplatit smluvenou poměrnou část z kupní ceny na účet prodávajícího.

KUPNÍ CENA

Cena zboží a služeb je určena dohodou smluvních stran dle počtu potisků, jejich velikosti a barevné náročnosti a dle výběru textilu. Kalkulace je vždy připojena k potvrzení objednávky.

ZPŮSOB PLATBY

Kupní cenu je možné zaplatit hotově či převodem na účet prodávajícího.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu předem. Připsáním částky na účet prodávajícího je kupní smlouva uzavřena a počíná běžet doba, v níž má prodávající plnit.

ZPŮSOB DORUČENÍ/NÁKLADY DORUČENÍ

Předmět koupě bude odeslán s využitím služeb České pošty na adresu, kterou kupující předem uvede.

Osobní odběr je možný po domluvě s prodávajícím.

Náklady na doručení předmětu koupě hradí kupující.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy je možné jasným projevem vůle kupujícího či prodávajícího učiněným stejnou cestou jako objednávka, a to nejpozději do 24hodin od připsání smluvené částky na účet prodávajícího. Částka bude v případě odstoupení do smlouvy prodávajícím neprodleně odeslána zpět kupujícímu.


Reklamace

Reklamaci je možné uskutečnit vyplněním a odesláním tohoto reklamačního formuláře  spolu s kopií faktury a vadného zboží na adresu: Sítodílna s.r.o, Na Vrcholu 50, 130 04, Praha 3.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců. Faktura slouží zároveň jako záruční list.

Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se vztahují na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování a nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady.

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník.

V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady prodávajícího.

Reklamace bude vyřízena do 30 dní.


Ostatní

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré vámi poskytnuté informace slouží pouze k zajištění co nejlepších služeb při nákupu. Tyto informace jsou přísně důvěrné. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

ROZHODNÉ PRÁVO

Je-li ve smluvním vztahu mezinárodní prvek, užije se jako rozhodné právo české.